Crowdfunding

Heel veel van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt komt niet bij mensen als eten op hun bord terecht maar wordt ergens in de keten verspild. De gemiddelde Nederlandse consument verspilt voor zo’n 150 euro per jaar. Zonde van het geld, zonde van al die grondstoffen en gebruikte energie en slecht voor het milieu.

Bureau Ver(?)antwoord organiseert in November twee activiteiten tegen voedselverspilling. Op de eerste plaats een drie weken durende actieperiode waarin deelnemende Tilburgse huishoudens met behulp van tips gaan werken aan het verminderen van voedselverspilling. Gelijksoortige activiteiten in andere Nederlandse steden zorgden voor het terugbrengen van de verspilling met zo’n 30 %. Daarnaast organiseert Bureau Ver(?)antwoord aansluitend aan de drie weken een bijeenkomst waarop organisaties en bedrijven die voedselverspilling tegengaan zich zullen presenteren en er gezamenlijk gegeten zal worden. Deze maaltijd zal gemaakt worden van ingrediënten die anders zouden zijn weggegooid maar nog prima te gebruiken zijn.

Bureau Ver(?)antwoord ontvangt al financiële ondersteuning van de gemeente Tilburg en de Rabobank voor de uitvoering van deze activiteiten. Maar er is nog een groot gat te dichten op de begroting.

Daarom doet Bureau Ver(?)antwoord ook een beroep op u. Als u 20 euro of meer overmaakt op rekeningnummer NL 06 INGB 0007 8695 22 van Bureau Ver(?)antwoord o.v.v. “voedselverspilling” mag u gratis deelnemen aan de maaltijd. Uiteraard wordt u via deze website en de facebookpagina van Bureau Ver(?)antwoord op de hoogte gehouden van het verloop van de activiteiten.ste plaats een drie weken durende actieperiode waarin deelnemende Tilburgse huishoudens met behulp van adviezen en tips gaan werken aan het verminderen van voedselverspilling. Gelijksoortige activiteiten in andere Nederlandse steden zorgden voor het terugbrengen van de verspilling met zo’n 30%. Daarnaast organiseert Bureau Ver(?)antwoord aansluitend aan deze drie weken een bijeenkomst waarop organisaties en bedrijven die voedselverspilling tegengaan zich zullen presenteren en er gezamenlijk gegeten zal worden. Deze maaltijd zal gemaakt worden van ingredienten die anders zouden zijn weggegooid maar nog prima te gebruiken zijn.
Bureau Ver(?)antwoordt ontvangt al financiele ondersteuning van de gemeente Tilburg en de Rabobank voor de uitvoering van deze activiteiten. Maar er is nog een groot gat te dichten op de begroting.
Daarom doe Bureau Ver(?)antwoord ook een beroep op u. Als u 20 euro of meer overmaakt op rekeningnummer NL 06 INGB 0007 8695 22 van Bureau Ver(?)antwoord o.v.v. “voedselverspilling” mag u gratis deelnemen aan de maaltijd. Uiteraard wordt u via facebook op de hoogte gehouden van het verloop van de activiteiten.

Over Jan Vugts

Geboren in 1959, getrouwd, twee kinderen. Afgestuurd in het vak Economie van de Ontwikkelingslanden met scriptie over de bananenproductie in Costa Rica. Sinds 1998 werkzaam als zelfstandig ondernemer in Bureau Ver(?)antwoord. Vrijwilliger bij Stedenband Tilburg - Matagalpa en Stichting Werelddelen.